Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 26/08/2020 ΕΩΣ 04/09/2020