Επιστροφή

Ανακοίνωση Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μεταμόρφωσης


Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013

SIMA

Δήμος Μεταμόρφωσης

EIN_LOGO(CMYK)160


 

Μεταμόρφωση 31/03/2014        Ανακοίνωση ΚΔΒΜ Δήμου Μεταμόρφωσης

Κατά την περίοδο (Ιούνιος 2013 - Μάρτιος 2014)  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεταμόρφωσης λειτούργησαν με επιτυχία 23 εκπαιδευτικές τάξεις τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 εκπαιδευόμενοι. Υλοποιούνται ήδη 19 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία επιλέχθηκαν μεταξύ  πλήθους  προσφερόμενων , με στόχο την εκπαίδευση σε ένα ευρύτατο πεδίο γνώσης , χρήσιμο τόσο στον τομέα της απασχόλησης, είτε στη μισθωτή εργασία ,είτε στην αυταπασχόληση, όσο και σε επίπεδο  ψυχαγωγίας  και πλήρωσης του ελεύθερου χρόνου . Δώσαμε μεγάλη έμφαση και υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους για την  συμπλήρωση των αιτήσεων τους, αποσκοπώντας να επιτύχουν πράγματι το αποτέλεσμα που επιδίωκαν παρακολουθώντας τα προγράμματα. Και ανταποκρινόμενοι στο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, έχουμε ήδη  υποβάλλει προτάσεις για την υλοποίηση Τοπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πέραν των προγραμμάτων Εθνικής εμβέλειας που θα υλοποιούνται το 2014 και το 2015, τα οποία αναφέρονται στην βελτίωση του επιπέδου εκμάθησης ξένης γλώσσας, και ταυτόχρονα συνδυάζουν τα προγράμματα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και ειδικότερα, προγράμματα αναφορικά με:

 • Διατροφή και Διαιτολογία
 • Τεχνολογία & Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών/Εκμάθηση HACCP
 • Παραγωγή Φαρμάκων και Καλλυντικών
 • Διοικητικές και Οικονομικές αρχές στον τουρισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα
 • Μηχανογραφημένο Λογιστήριο & Φοροτεχνικά
 • Στατιστικές Έρευνες & Δημοσκοπήσεις
 • Νοσηλευτική - Γενική νοσηλεία
 • Τεχνική επιδιόρθωση δικτύων και υπολογιστών
 • Διαφήμιση-Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ασφάλεια Προσώπων & Υποδομών
 • Αγγλικά Β1-Β2
 • Γαλλικά Β1-Β2
 • Ισπανικά Β1-Β2
 • Ιταλικά Β1-Β2

Δεν υπάρχει χρονικό όριο κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και συνεπώς αιτήσεις γίνονται συνεχώς δεκτές. Για την έναρξη και τη συμμετοχή τους σε κάθε νέο εκπαιδευτικό τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται τηλεφωνικά .Με το τέλος της επαρκούς παρακολούθησης, χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης . Αιτήσεις διατίθενται καθημερινά στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης (ισόγειο, πληροφορίες) κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, καθώς και στο site του Δήμου Μεταμόρφωσης (www.metamorfossi.gr) υπάρχει  ηλεκτρονικά η αίτηση, στο σχετικό πεδίο του ΚΔΒΜ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθημερινώς στο Δημαρχείο Μεταμόρφωσης (ισόγειο) από τις 16.00 έως τις 20.00. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Μιχάλη Γιώτη, υπεύθυνο του προγράμματος στο: 213-2012999 & diabioumathish@metamorfossi.gr.

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΔΒΜ Μεταμόρφωσης                                                Η Αντιδήμαρχος

                                                                                                        Παιδείας ,Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

              Μιχαήλ Γιώτης                                                                                 Μαρία Λυμπέρη