Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μεταμόρφωσης

 

Διεύθυνση: Κορίνθου 21                                            
Τηλ. :   210 - 2845008
Fax:     210 - 2845010  
email: kideme@metamorfossi.gr


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μεταμόρφωσης

έχει ως σκοπό την ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και την δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής (συνεργασία με Φιλαρμονική Ορχήστρα και Χορωδίες, υλοποίηση Θερινού Κινηματογράφου, ίδρυση και λειτουργία Δημιουργικού Εργαστηρίου γυναικών με χειροτεχνίες και εικαστικές δημιουργίες, διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, παραστάσεις για παιδιά, συναυλίες κλπ).

Επιπλέον υποστηρίζει την οργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας, συντονίζει τις Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ παράλληλα υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα ( υποστήριξη λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων, υλοποίηση προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι", εξασφάλιση πόρων μέσω δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, επίβλεψη Κοινωνικού Φαρμακείου, Ιματιοθήκης και λοιπών Δομών).

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά ("Χαρούμενο και Δημιουργικό Καλοκαίρι" - Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 7 - 12 ετών, κάθε καλοκαίρι για 5 εβδομάδες,  στις κτιριακές εγκαταστάσεις ενός Σχολείου ) και ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π).

 

Πρόεδρος της Κοινωφελούς: Αντωνοπούλου Χριστίνα