Επιστροφή

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : Ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

   Ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας  Πληροφοριών

(ISO 27001:2013).

     Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι τώρα στην Ελλάδα, ο Δήμος Μεταμόρφωσης, απέκτησε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), που πιστοποιήθηκε από Γερμανικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων «DQS» με παρατιθέμενο αυτούσιο, υπό στοιχεία 30551653 ISMS13, πιστοποιητικό.

Δήμος Μεταμόρφωσης ISO27001:2013

Δήμος Μεταμόρφωσης ISO27001:2013

     Η παράδοση του πιστοποιητικού στο Δήμο , έγινε στις 25 Ιουλίου, στο Δημαρχείο από τον εκπρόσωπο του πιστοποιούντος οργανισμού Θ. Δεληγιαννάκη, ο οποίος διατύπωσε πολύ θετικά σχόλια για το Δήμο και τις υπηρεσίες του, θεωρώντας την περίπτωση ως αισιόδοξη ένδειξη για τις ελπιδοφόρες αλλαγές που συντελούνται στο Δημόσιο Τομέα.

     Με την πιστοποίηση, ο Δήμος αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που είναι ένα από τα σημαντικά θέματα αιχμής στη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πολιτισμένο κόσμο.

      Ο Δήμαρχος Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοπορία του Δήμου και τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό του ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου και του Τμήματος  Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Πληροφορικής, που με πολλές προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες, υλοποίησε με τον καλύτερο τρόπο και σε σύντομο σχετικά χρόνο, τις κατευθύνσεις που του δόθηκαν, για να φτάσουμε στο ευχάριστο αποτέλεσμα.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου