ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ " ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ "

Από το 2013 ο Δήμος Μεταμόρφωσης έθεσε σε λειτουργία τη ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.Πρόκειται για την τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή, με αριθμό 1509 ή στο δεκαψήφιο 213-2012999, στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε δημότης, κάτοικος ή ενδιαφερόμενος, για να ενημερώσει για οποιοδήποτε πρόβλημα τρέχουσας αρμοδιότητας του Δήμου, να διατυπώσει αίτημα επίλυσης του ή και να εκφράσει σχετικό παράπονο. Εντελώς ενδεικτικά τα προβλήματα που επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν μέσω της «ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» αφορούν το οδικό δίκτυο (π.χ. λακκούβες), το δημοτικό φωτισμό (πχ λάμπες), τα πεζοδρόμια, την καθαριότητα, την οδοσήμανση, το πράσινο κτλ..

Ο τρόπος λειτουργίας της «ΓΡΑΜΜΗΣ», έχει ως εξής :

Ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνεί στον αριθμό 1509 (αστική χρέωση) ή στο δεκαψήφιο 213-2012999, αναφέρει τα στοιχεία του και το πρόβλημα που επιθυμεί να αντιμετωπιστεί. Η υπηρεσία καταχωρεί τα στοιχεία και τα διαβιβάζει στις αρμόδιες για την επίλυση υπηρεσίες. Παρακολουθεί την πορεία και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την εξέλιξή του θέματος που έθεσε, τις ενέργειες του Δήμου, τις τυχόν δυσκολίες ή την αδυναμία επίλυσής του.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος ενημερώνεται για τα προβλήματα που ανακύπτουν και μπορεί να ενεργεί συντονισμένα για την επίλυσή τους.

Ο πολίτης συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου και ενημερώνεται υπεύθυνα και έτσι ενδυναμώνονται η συνεργασία και η σχέση εμπιστοσύνης Δήμου-Πολιτών.

Η μέχρι τώρα λειτουργία της «ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» είναι ικανοποιητική, εμφανίζει αυξητικές τάσεις και βοήθησε στην ταχύτερη και καλύτερη επίλυση πολλών προβλημάτων.

Η πολύ θετική εμπειρία από τη μέχρι τώρα λειτουργία της «ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» και η εκτίμηση ότι μπορεί να αποδώσει ακόμα περισσότερα, οδήγησε τη διοίκηση του Δήμου στην επέκταση του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας της.

Μέχρι τώρα λειτουργούσε μόνο πρωινές ώρες, στη διάρκεια λειτουργίας των υπηρεσιών και μόνο τις εργάσιμες μέρες.

Από εδώ και στο εξής «Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ», θα λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από 08.00 - 17.00.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε όλους η δυνατότητα να επικοινωνήσουν άνετα με το Δήμο, όλες τις ώρες της ημέρας και τα Σαββατοκύριακα.

Από εδώ και πέρα, λοιπόν, για κάθε πρόβλημα, τηλεφωνείστε  στο τετραψήφιο 1509 (αστική χρέωση)  ή στο δεκαψήφιο 213-2012999 (δωρεάν)  την ώρα και την ημέρα που διευκολύνεστε.

Είναι πολύ σημαντικό όλες οι πληροφορίες, αιτήματα, υποδείξεις, επισημάνσεις και παράπονα για τα τρέχοντα προβλήματα που εμφανίζονται, να συγκεντρώνονται από τη «ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» και να κατευθύνονται συντονισμένα και ελεγχόμενα στις αρμόδιες υπηρεσίες αντί να απευθύνονται σε επιμέρους υπηρεσίες.

Γραφείο Δημάρχου