Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

Τακτικά Μέλη

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας (Δήμαρχος) - Πρόεδρος της Επιτροπής.

•  Βασιλική Μπαλαρή - Σφυρή.
•  Φώτης Παπαδόπουλος.
•  Ευάγγελος Χειμώνας.
•  Κωνσταντίνος Κολοβός.
•  Εμμανουήλ Πετάσης.
•  Μιχάλης Χαρίσης.

 

Αναπληρωματικά Μέλη

•  Γιαννάκης Μανανάς.
•  Μαρία Λυμπέρη.
•  Θεόδωρος Σφυρής.
•  Δημήτρης Αναστασόπουλος.
•  Βασίλης Καραβάκος.

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκρέουν από το Άρθρο 73 N. 3852/10