Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής Δημ. Υγείας

 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

 • Υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 • Τέστ παπ

 • Μαστογραφίες 

 • Εκπαίδευση γυναικών στην αυτοεξέταση του μαστού

 • Εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών

 • Μέτρηση οστικής μάζας

 • Πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων

 • Περισυλλογή, παροχή υπηρεσιών υγείας σε αδέσποτα ζώα

 • Παροχή τροφής 

 • Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Ρούσσου Ελένη   , Τηλ.:2102831133 - 2102818689

Εmail: e.roussou@metamorfossi.gr 

Αρμόδια Υπάλληλος : Δημητροκάλη Παναγιώτα  , Τηλ.:210-2831133
Email:p.dimitrokali@metamorfossi.gr

Δ/νση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση