2η συνεδρίαση στις 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30

2η τακτική  συνεδρίαση στις 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 Σχετικά αντικείμενα: 2η  τακτική

1η ειδική συνεδρίαση στις 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

1η ειδική συνεδρίαση στις 24-01-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 Σχετικά αντικείμενα: 1η Ειδική