5η Συνεδρίαση, στις 12/2/2014 στις 19:00

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στις 19:00

6η Συνεδρίαση, στις 12/2/ 2014 στις 21:00

6η Συνεδρίαση, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στις 21:00