Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη   16 Ιουνίου 2021  και ώρα  13:00

Πρόσκληση σύγκλησης18ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 16η Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Τακτικής Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Τακτικής Συνεδριάσης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και...

Πρόσκληση σύγκλησης 12η Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και  τις...

Πρόσκληση σύγκλησης 11η Τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και...