24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 ...

Πρόσκληση σύγκλησης 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η 23η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 

Πρόσκληση σύγκλησης 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η 21η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση σύγκλησης 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη   16 Ιουνίου 2021  και ώρα  13:00

Πρόσκληση σύγκλησης18ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 16η Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Τακτικής Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Τακτικής Συνεδριάσης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης