Διεύθυνση: Ιωάννη Ράλλη 7

Email: kep.epixeirhmatikothtas@metamorfossi.gr

Τηλ. 213 - 2014310

 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης κάθε Τρίτη 11:30 – 14:30 και Πέμπτη 11:30 – 14:30 λειτουργεί το «K.ΕΠ Επιχειρηματικότητας - Κέντρο Υποστήριξης και Δικτύωσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας», με την συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων.
Στόχος του Δήμου είναι να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως τους νέους που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, δεδομένο των περιορισμένων χρηματικών πόρων που διαθέτουν οι νέοι επιχειρηματίες, τις περισσότερες φορές επιλέγουν να μη απευθύνουν σε κάποιο εξειδικευμένο επιχειρηματικό σύμβουλο, προτού ξεκινήσουν την πρώτη τους επιχείρηση.
 
Η έλλειψη καθοδήγησης (mentoring) στα πρώτα επιχειρηματικά βήματα οδηγεί πολλές φορές τις νέες επιχειρήσεις σε λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις με άμεση συνέπεια τον τερματισμό της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οδηγώντας τους νέους επιχειρηματίες σε οικονομικό αδιέξοδο.
 
Βασική επιδίωξη του «K.ΕΠ Επιχειρηματικότητας - Κέντρο Υποστήριξης και Δικτύωσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας» είναι η εξάλειψη αυτού του κινδύνου για επιχειρήσεις που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην τοπική αγορά ή για δημότες του Δήμου Μεταμόρφωσης που σκοπεύουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση, μέσω της υποστήριξης (mentoring) υπό – σύσταση και νέων εταιρειών.
 
Παράλληλα, μέσω του «K.ΕΠ Επιχειρηματικότητας - Κέντρο Υποστήριξης και Δικτύωσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας» προσδοκούμε στην ενίσχυση της υφιστάμενης τοπικής επιχειρηματικότητας ΜμΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στο συνεχώς προσαρμοζόμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργούν ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές. Επιδίωξη είναι το  «K.ΕΠ Επιχειρηματικότητας - Κέντρο Υποστήριξης και Δικτύωσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας» να υποστηρίξει τις υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της περιοχής.

Content with ΕΤΗ 2015 .

There are no results.