Ιεροί Ναοί

 

Γύρω στο 1930, οι κάτοικοι του χωριού συμφώνησαν με την πρόταση του ενοριακού συμβουλίου του ναού να κατασκευαστεί νέο κτίριο, το οποίο θα ήταν πιο άνετο αλλά θα είχε και καλύτερη εμφάνι­ση από το παλιό. Συγκροτήθηκε αμέσως ερανική επιτροπή και άρχισαν να διενεργούνται τακτικοί έρανοι και λαχειοφόρες αγορές, ώστε να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο κεφάλαιο. Στην όλη κίνηση πρωτοστατούσε ο αείμνηστος Χαράλαμπος Κανατάς, πρώτος δάσκα­λος και στη συνέχεια διευθυντής του δημοτικού σχολείου του χωρίου. Η ανέγερση του νέου ναού πραγμα­τοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην ίδια ακριβώς θέση ό­που βρισκόταν το προηγούμενο κτίσμα. Οι λατρευτικές ανάγκες της ενορίας κα­λύφθηκαν με επάρκεια μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν και πάλι αποφασίστηκε η ανέγερση νέου μεγάλου ναού, επειδή κρίθηκε ότι το δεύτερο εκείνο οικοδόμημα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού της ενορίας μέσα στο άμεσο μέλλον Η θεμελίωση του νέου ιερού ναού τής Μεταμόρφωσης έγινε το 1987 στη φερώνυμη μεγάλη πλατεία της πόλης, βορειοδυτικά από τον παλιό και σε απόσταση 80 περίπου μέτρων Πρόκειται για ένα μεγάλο και επιβλητικό οικοδόμημα, άριστο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής, που δεσπόζει σε όλο τον ανοιχτό περιβάλλοντα χώρο και διαθέτει μεγάλα υπόγεια. Δεν έχουν γίνει ακόμα τα επίσημα εγκαίνια του ναού, με την προοπτική να αποπερατωθούν στο άμεσο μέλλον όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται, όπως αίθουσα τελετών και εκδηλώσεων, αίθουσα κατηχητικού σχολείου, βιβλιοθήκη, γραφεία, αίθουσα εστιάσεως φιλοξενουμένων και άλλοι χώροι. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 - 2816706, 210 - 2850060
Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο της σημερινής Μεταμόρφωσης, πάνω στη λεωφόρο προς Λυκόβρυση και βόρεια από την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Είναι χτισμένος πάνω σε οικόπεδο που δωρήθηκε από τους ιδιοκτήτες του, Μιχαήλ Δήμα και Βασιλική Κόπανου, με τον όρο της ανέγερσης ενοριακού ναού. Για τη συγκέντρωση της απαιτούμενης δαπάνης και τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών συστάθη­κε ιδιωτικός συλλογικός φορέας με την επωνυμία «Σωματείο Χριστιανι­κής Συνεργασίας», με ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού την 31.10.1990. Η συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου έγινε δυνατή χάρη στην αδιάκοπη και επιτυχημένη δραστηριότητα του σωματείου και με την α­μέριστη συνδρομή όλων ανεξαιρέτως των πιστών, όχι μόνο της περιοχής αλλά και άλλων ενοριών. Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους μεγάλους δω ρητές συγκαταλέγεται και ο Ανδρέας Αγγελής, ο οποίος διέθεσε για την ανέγερση ένα οικόπεδο με μονοκατοικία στη Μεταμόρφωση και ένα δια­μέρισμα στην πόλη της Πάτρας. Η θεμελίωση του ναού έγινε στις 24 Απριλίου 1980, ενώ τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Αττικής, κ. Παντελεήμων, το 1995. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-2828985
Το οικοδόμημα του ναού διακρίνεται για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του, δημιούργημα ομάδας τριών εκλεκτών Ελλήνων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι ακολούθησαν ως πρότυπο το οικοδόμημα του ορθόδοξου ναού τουΑγίου Νικολάου, που βρίσκεται στο Τορόντο του Καναδά. Στην ίδια θέση όπου υπήρχε μικρό ομώνυμο εκκλησάκι, θεμελιώθηκε το 1972 ο ση­μερινός ναός, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1976. Τη συνολική δαπάνη για την ανέγερση και την αποπεράτωση του ωραίου οικοδομήματος επωμίστηκαν ολοκληρωτικά οι ενορίτες του Προφήτη Ηλία, με τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες της ερανικής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε. Τα εγκαίνια τέλεσε στις 16 Νοεμβρίου 1977 ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος, Νικόδημος Γκατζιούλης. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-2817533
Τις λατρευτικές ανάγκες της συνοικίας, που είναι από τις σχετικά νεό­τερες της πόλης, εξυπηρετούσε ένα παλιό, μικρό κτίσμα του ναού μέχρι ία τέλη της δεκαετίας του 1970. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο χτίστηκε ο νέος μεγάλος ναός είναι δωρεά της Αγγελικής Παναγιώτη Γρηγοράκου. Το 1975, η συνοικία Αγίας Βαρβάρας ανακηρύχτηκε ενορία. Στη συ­νέχεια θα γίνουν αρκετές προσπάθειες για την ανέγερση νέου μεγάλου οικοδομήματος στη θέση του παλιού κτίσματος, χωρίς όμως αίσια κατάληξη. Αιτία ήταν το μικρό εμβαδόν του οικοπέδου, που δεν ξεπερνούσε τα 400 τ.μ., με αποτέλεσμα να μη χορηγεί τη σχετική άδεια η υπηρεσία Ναοδομίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τελικά, οι προσπάθειες του τόπε εφημέριου πατέρα Κυριάκου Παπαδόπουλου ο οποίος είναι μέχρι και σήμερα προϊστάμενος του Ναού θα καρποφορήσουν και η σχετική έγκριση θα δοθεί στα τέλη του 1979. Η σύσταση δραστήριας ερανικής επιτροπής και οι πρόθυμες τακτικές συνει­σφορές μικρών και μεγάλων ποσών από όλους τους ενορίτες θα κάνουν δυνατή τη θεμελίωση του ναού μέσα σε ελάχιστους μήνες. Το νέο οικοδόμημα περικάλυψε την πα­λιά εκκλησία, η οποία εξακολούθησε να χρησιμοποιείται για όλες τις λα­τρευτικές ανάγκες, στα 2-3 χρόνια που απαιτήθηκαν για να ολοκληρω­θούν οι οικοδομικές εργασίες. Ο νέος ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας α­ποπερατώθηκε το 1992 και τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Μαΐου 2000. Να σημειωθεί ότι μέχρι το 1975, που έγινε η ανακήρυξη ιης ενορίας Αγίας Βαρβάρας, ο φερώνυμος ναός αποτελούσε παρεκκλήσιο του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Μετά την αποπεράτωση του ναού, δημιουργήθηκε μικρή υπόγειο αί­θουσα στη νότια πλευρά του οικοδομήματος, όπου στεγάστηκε παρεκ­κλήσιο του Αγίου Φανουρίου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-2814063
Ο ναός αυτός έχει ανεγερθεί με τις χρηματικές συνεισφορές των δημο­τών της συνοικίας Μποφίλια. Τα εγκαίνια έγιναν το 1962 και λειτουργεί έκτοτε ως παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.