Γραφείο Τύπου Δήμου Μεταμόρφωσης  

 

Ο Υπεύθυνος/η του Γραφείου Τύπου, έχει επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου ή άλλα έγγραφα τις δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής και τις θέσεις που λαμβάνει για διάφορα θέματα της επικαιρότητας.
Επίσης, συντονίζει τις δραστηριότητες του γραφείου, υπογράφει εντολές διαφημιστικών καταχωρήσεων και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα, τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους για κάθε θέμα.

  • Εισηγείται στον Δήμαρχο τρόπους προβολής των θέσεων και του έργου της δημοτικής αρχής.
  • Τηρεί αρχείο με τις εκδόσεις του Τοπικού Τύπου και όσα δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου θεωρεί χρήσιμα.
  • Έχει την ευθύνη για την τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου.
  • Συνεργάζεται στενά με τους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους για την οργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου/ης του Γραφείου Τύπου περιλαμβάνουν επίσης:

  • την σύνταξη δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, επιστολών.
  • τον σχεδιασμό και υλοποίηση καταχωρήσεων σε περιοδικά ή εφημερίδες.
  • την δημιουργία video, τον σχεδιασμό μακετών, αφισών, καρτών και την επεξεργασία φωτογραφιών.
  • την λήψη φωτογραφιών.
  • την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Δημάρχου.

 

Διεύθυνση: I. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452