Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012942
Fax.:  210 2853278


Files
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ (Template)
  2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Template)
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.