Back

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεταμόρφωσης

Μεταμόρφωση: 4-12- 2019 

Αρ.Πρωτ.: 27967

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 76 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18, σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες. 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Οι οριζόμενοι δημότες κατά τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρων, καλούμε κάθε εκπρόσωπο των προαναφερόμενων φορέων που επιθυμεί να συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο δημότη  για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, προκειμένου να οριστεί μετά από κλήρωση, μέλος της Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου. 

Δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@metamorfossi.gr, είτε στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στη δ/νση Ι. Ράλλη & Δημαρχείο 1 Μεταμόρφωση (πληρ.: Αγγελική Αρραβισωνίδου. Τηλ. 2132012900 εσ: 153).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπροσώπους των φορέων και τους δημότες, ορίζεται η  6  Ιανουαρίου 2020. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

 

Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας