Στοιχεία Επικοινωνίας  Τμήματος Ληξιαρχείου: Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452 Τηλέφωνα : 213 2012933 Φαξ: 210 2853279 Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειςα παραμονής των γονέων
  2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
  3. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
  4. Έκθεση Επίδοσης
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου
  7. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  8. Φωτοτυπία Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
  9. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων