Στοιχεία Επικοινωνίας  Τμήματος Ληξιαρχείου:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλέφωνα : 213 2012933 Φαξ: 210 2853279
Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις των συζύγων
  3. Ληξιαρχικής πράξης γάμου
  4. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή αδειών παραμονής
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων