Στοιχεία Επικοινωνίας  Τμήματος Ληξιαρχείου: Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452 Τηλέφωνα : 213 2012933 Φαξ: 210 2853279 Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων