• Γενικό σφάλμα συστήματος : I/O error on GET request for "http://localhost:8091/dictionary/categories": Connection refused; nested exception is java.net.ConnectException: Connection refused
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων