Στοιχεία Επικοινωνίας  Τμήματος Ληξιαρχείου:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλέφωνα : 213 2012933 Φαξ: 210 2853279

Η μόνιμη κατοικία των γονέων να είναι στα όρια του δήμου Μεταμόρφωσης.

Προθεσμία δήλωσης:
Μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβολή.
Μετά το πέρας των 30 ημερών και έως 90 καταβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
Από 90 ημέρες και μέχρι την ημέρα της δήλωσης καταβάλλεται πρόστιμο 300,00€, σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 αριθ. 4 παρ. 15 που αντικαθιστά το άρθρο 49 του Ν.344/1976.

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
  2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
  3. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών Αθηνών
  4. Έκθεση Επίδοσης
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου
  7. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  8. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
  9. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.