ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος  Εσόδων και Περιουσίας:

Δημαρχείο, Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, TK 14452

Τηλ.: 213 – 2012966 , 213 -2012968

Fax.: 210 – 2853278


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Ταυτότητα/ες ιδιοκτήτη/των
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτων - οικοπέδου
  4. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού (αν είναι ηλεκτροδοτούμενο)
  5. Διακοπή παροχής από ΔΕΔΔΗΕ ( αν είναι ΜΗ ηλεκτροδοτούμενο)
  6. Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό & κατόψεις
  7. Πράξεις τακτοποίησης Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013 & N.4495/2017 (εάν υπάρχουν)
  8. Κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εάν κριθεί απαραίτητο.
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.