Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων (εμποροπανηγύρεις) που διενεργούνται με την ευκαιρία των εορτασμών του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης – του Προφήτη Ηλία και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον Δήμο Μεταμόρφωσης στο τμήμα πρωτοκόλλου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.

2) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.

3) Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.

4) Για ΑΜΕΑ ενδιαφερόμενο θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 67%.

     Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.

  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.