Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278


Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Διαχειριστής (Υπόδειγμα)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Υπόδειγμα)
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_οτι δεν εχει αφαιρεθεί η άδεια (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.