Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278
Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής ορισμού υγειονομικά υπευθύνου ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ορισμού υγειονομικά υπευθύνου ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Υπόδειγμα)
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.