Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργά­νων του Δήμου

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

Παρασκευή Σχοινά  / Τηλέφωνο: 213 - 2012922

Αγγελική Αραβισωνίδου / Τηλέφωνο: 213 - 2012924

email:grammateia@metamorfossi.gr