Επιστροφή

Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμο Μεταμόρφωσης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

από τον Δήμο Μεταμόρφωσης


Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμο Μεταμόρφωσης

Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμο Μεταμόρφωσης

Την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψε τη Δευτέρα 15η Μαΐου 2017, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, παρουσία  της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, αναλαμβάνοντας την επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων στις ποικίλλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.  

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή ΧΑΡΤΑ για την ισότητα των φύλων είναι μια ακόμη πτυχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και από αυτήν μπορούμε να συμπεράνουμε πως ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί στην ανθρώπινη ιστορία είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η Ευρωπαϊκή ένωση. Η οποία δεν αποτελεί κάτι το καινοφανές, πρόκειται για μια σύνθεση του αρχαιοελληνικού πνεύματος όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις Θεμελιώδεις έννοιες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας της αισθητικής και της τέχνης, και του ανθρώπινου μέτρου των πραγμάτων, των Ρωμαϊκών πολιτειακών και διοικητικών κατακτήσεων και του Χριστιανισμού  υπό την έννοια και από την άποψη ότι έστρεψε τη σκέψη και στην  εσωτερικότητα και την πάσχουσα ανθρώπινη ύπαρξη».

Επίσης, συμπλήρωσε: «Κρίναμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην υπογραφή της δέσμευσης για την εφαρμογή της ΧΑΡΤΑΣ, που έχει πολλαπλή σημασία. Η πρώτη και  σημαντικότερη - που συνδέεται με την πολιτική ηγεσία- είναι από πλευράς κοινωνικής παιδαγωγικής και σημασιολογίας του μηνύματος, δηλαδή,  που περνάει στην κοινωνία. Σε πρακτικό επίπεδο με την συνεργασία της γενικής γραμματείας ισότητας, να κάνουμε όσα και όποια βήματα πρακτικά χρειάζονται για να εμπεδωθεί ακόμη περισσότερο η αντίληψη, η πεποίθηση,  να καταστεί πράξη η ισότητα, μέσα από την διαφορετικότητα, που είναι και αυτή ένα αντικειμενικό δεδομένο

   Αναφέρθηκε, επίσης στο σπάνιο στην Ελλάδα γεγονός της ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη διοικούσα Δημοτική ομάδα (8 άνδρες, 8 γυναίκες).


Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα τόνισε τα εξής:

Η ΧΑΡΤΑ για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες σχεδιάστηκε με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής και στοχεύει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε κάθε δήμο μέσα από τον οποίο θα δεσμεύονται οι τοπικές καο οι περιφερειακές αρχές της Ευρώπης για την χρήση των εξουσιών τους και εταιρικών τους σχέσεων με όλους που θα προωθούν την ισότητα στους λαούς τους. Επιπλέον η έναρξη του φύλου στις πολιτικές κάθε δήμου στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και στην αξιολόγηση κάθε δράσεων με τρόπο που όλοι οι πολίτες και οι δημότες γυναίκες και άντρες να επωφελούνται από ίσοις όροις χωρίς καμία διάκριση