Επιστροφή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΩΝ

 

       Μια από τις χειρότερες καθημερινές  πρακτικές, που ακολουθούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η άτακτη και  άναρχη επικόλληση των Κοινωνικών Αγγελτηρίων -( Κηδειών και Μνημοσύνων) - οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις.

       Μια τυπική εικόνα που τη συναντάμε καθημερινά στην πόλη μας αλλά και σε όλα τα οικιστικά συγκροτήματα της χώρας είναι η εξής: Κολώνες, τοίχοι, κυτία κοινωφελών οργανισμών και λοιπές εγκαταστάσεις αστικού εξοπλισμού να «πνίγονται» από Κοινωνικά Αγγελτήρια, επικολλημένα άναρχα και άτακτα, που παραμένουν για μήνες μετά το αναγγελλόμενο γεγονός, μέχρι να επικαλυφθούν από άλλα -ή ακόμα χειρότερα- μέχρι να αποσαρθρωθούν από το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

 

  

Aυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη και προσβλητική  για «ζώντες και νεκρούς» και πρέπει να εκλείψει

 

      Η κατάσταση που δημιουργείται, βαρύνει το αστικό περιβάλλον, μετατρέπει τα αγγελτήρια σε εστίες ρύπανσης και προκαλεί σοβαρή αισθητική υποβάθμιση της πόλης. Επί  πλέον,  είναι επώδυνη για τους οικείους που για πολλούς μήνες βλέπουν καθημερινά το αγγελτήριο για τον προσφιλή τους και προσβλητική για τη μνήμη των θανόντων.

     Για την εξάλειψή τους,  την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και το σεβασμό στη μνήμη  των θανόντων,  ο Δήμος αποφάσισε την ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου, με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Προέβη στον καθορισμό ειδικών θέσεων και την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κυτίων για την επικόλληση των Κοινωνικών Αγγελτηρίων. Τα κυτία τοποθετήθηκαν, ήδη, σε κολώνες του δημοτικού φωτισμού, στους Ι.Ν. και στις πλατείες και ορίζονται ως ο μόνος και αποκλειστικός  χώρος, στον οποίο  επιτρέπεται η επικόλληση των Αγγελτηρίων. (Εξαιρούνται μόνο αναρτήσεις αγγελτηρίων στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού του αναφερόμενου στο αγγελτήριο).

Τα ειδικά Κυτία Αγγελτηρίων έχουν τοποθετηθεί:

α. Σε κολώνες του δημοτικού φωτισμού, κατά μήκος των οδών

β. Έξω από τους Ιερούς Ναούς,

γ. Στις πλατείες,

 

  

Κυτία στα οποία θα αναρτώνται εφεξής τα αγγελτήρια

 

     Το σύνολο των Κυτίων που τοποθετήθηκαν ήδη,  ανέρχεται σε 110. Είναι κατανεμημένα κατά τρόπο που να καλύπτεται το σύνολο της πόλης και έχουν διαφορετικό αριθμό θέσεων επικόλλησης, κατά τις εκτιμώμενες ανάγκες, με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα.

      Η υποχρεωτική χρήση των κυτίων ως αποκλειστικών σημείων ανάρτησης Αγγελτηρίων, αρχίζει από 1 Μαΐου 2018 και είναι υποχρεωτική για όλους. Σε περίπτωση αναρτήσεων εκτός Κυτίων, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο σε βάρος του Γραφείου, που έκανε την ανάρτηση.

     Τα Γραφεία Τελετών, μέσω των οποίων γίνονται οι αναρτήσεις των Αγγελτηρίων, έχουν παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία κλειδί των Κυτίων, προκειμένου να το χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για τις αναρτήσεις τους. Η χρήση των Κυτίων θα γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και σεβασμό προς τις αναρτήσεις άλλων Γραφείων, εφ’ όσον το αναγγελλόμενο γεγονός δεν έχει παρέλθει. (Αν έχει παρέλθει είναι αυτονόητο ότι επιτρέπεται και η αποκόλληση και η επικόλληση).

     Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του μέτρου, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια προβλήματα και να αναδειχθούν τυχόν αδυναμίες ή ανεπάρκειες στην ενημέρωση του κοινού. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, έχει ζητηθεί από τα Γραφεία Τελετών να ενημερώσουν σχετικά την υπηρεσία του κοιμητηρίου και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για τυχόν βελτιώσεις του συστήματος. Ανάλογες προτάσεις μπορούν να γίνουν και από Συλλόγους, δημότες κτλ, ώστε να γίνουν οι καλύτερες δυνατές προσθήκες και βελτιώσεις.

    Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που τυχόν διαπιστωθεί σοβαρή ανεπάρκεια ενημέρωσης, τα Γραφεία - (και οι οικείοι)- μπορούν να απευθύνουν σχετικό αίτημα στην υπηρεσία του κοιμητηρίου, για την κατά παρέκκλιση – και μόνο για το μεταβατικό στάδιο- ανάρτηση, συγκεκριμένου επί πλέον αριθμού Αγγελτηρίων και εκτός Κυτίων.

     Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την επικόλληση των Αγγελτηρίων, εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαιρέτων επικολλήσεων και διαφημίσεων στους δημόσιους χώρους, που έχουν ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις. Η εφαρμογή του μέτρου για τα Αγγελτήρια, θα αποτελέσει αφετηρία και πρότυπο για τη συνολική επίλυση του προβλήματος.

    Η εικόνα, η αισθητική και η ποιότητα Ζωής στην πόλη, για την οποία πολύς λόγος γίνεται, δεν εξαρτάται μόνο από «μεγάλα» και δύσκολα. Εξαρτάται και από τα «μικρά» αλλά σημαντικά, που η συνήθεια μας κάνει να τα προσπερνάμε, παραβλέποντας την ουσιαστική αξία τους.

      Ο Δήμος μας επιλέγει να δώσει έμφαση και να εντείνει τις προσπάθειές του και στο πεδίο των «μικρών» αλλά σημαντικών, που έχουν ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτό που αποκαλούμε αστικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής και προσβλέπει στην κατανόηση και τη συμβολή όλων για τις καλύτερες λύσεις.

 

Ο Δήμαρχος 

 

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας