Επιστροφή

Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σκύλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος, στη προσπάθειά του να βελτιωθεί η απαράδεκτη κατάσταση, που επικρατεί με τα περιττώματα των ζώων συντροφιάς, (κυρίως σκύλων), εγκατέστησε ειδικούς απορριματοδέκτες ακαθαρσιών ζώων, με ειδικό σακουλάκι περισυλλογής σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους. 

Οι ειδικοί αυτοί κάδοι διευκολύνουν πολύ τους κατόχους των ζώων, για να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις που έχουν από το νόμο και πολύ περισσότερο στην ευθύνη τους απέναντι στα παιδιά, τους πολίτες, την καθαριότητα, την υγιεινή και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. στ και αρ. 21 παρ. 6 του Νόμου 4039/2012, ο κάτοχος ζώου που δεν «μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα  του ζώου» τιμωρείται με πρόστιμο 100 €.

Αλλά το ζήτημα δεν είναι η επιβολή προστίμου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και σημαντικότερο: Είναι ο σεβασμός προς τους άλλους, είναι ο σεβασμός στον εαυτό μας, είναι ο σεβασμός προς το Δημόσιο χώρο. Είναι η κοινωνική μας αγωγή, είναι ο Πολιτισμός μας ως ατόμων και ως κοινωνίας συνολικά. 

Ο Δήμος θα συνεχίσει την προσπάθειά του για την καταπολέμηση της απαράδεκτης κατάστασης και σύντομα θα αξιοποιήσει και νέα μέθοδο συλλογής των περιττωμάτων,  που επινοήθηκε πρόσφατα. 

Αλλά καμία μέθοδος δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, αν οι ίδιοι οι κάτοχοι των ζώων δεν συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους ως υπεύθυνοι πολίτες και πολιτισμένοι άνθρωποι

Και για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν είναι αναπόφευκτη η επιβολή κυρώσεων αλλά και η ενεργοποίηση των άλλων πολιτών και η αντίδρασή τους στην ασυνειδησία.     

Με τη συντονισμένη προσπάθεια Δήμου και κοινού, μπορούμε να πιέσουμε και αν χρειαστεί να πειθαναγκάσουμε τους κατόχους ζώων να πράττουν το σωστό.

Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος , Καθαριότητας Ανακύκλωσης,

Πολιτικής  Προστασίας  Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

Κωνσταντίνος   Κολοβός