Επιστροφή

Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:"Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας" Μία καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης διοργάνωσε   για πρώτη φορά την παρουσίαση του επιχειρηματικού εργαλείου ΕΚΕ με θέμα «Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας » την οποία παρουσίασε σε στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Σε μία περίοδο κατά την οποία η τοπική κοινότητα ζει δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει κινδύνους και προκλήσεις που έχουν φέρει στην αγορά, η οικονομική, η περιβαλλοντική και η ανθρωπιστική κρίση. Οι εταιρείες με όραμα και υπευθυνότητα, υιοθετώντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καλούνται να προχωρήσουν σε υπεύθυνες πρακτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλης της κοινότητας.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην τοπική κοινότητα συζητήθηκε, αναπτύχθηκε και προτάθηκαν λύσεις από εκπροσώπους και φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και την ομάδα εργασίας ΕΚΕ του Δήμου. Ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας μίλησε για το όραμά του και για την προσπάθειά του να καταστήσει φιλικό το Δήμο προς τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι ο Δήμος μέσω της ΕΚΕ έρχεται πιο κοντά στις επιχειρήσεις της περιοχής και ότι από κοινού θα αποτελέσουν τη βάση για να δώσουν διεξόδους και να βρουν λύσεις στα προβλήματα με απώτερο σκοπό την ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας. Ως επόμενος στόχος του αποτελεί η ίδρυση ΚΕΠ επιχειρηματικότητας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Η κα Αναστασία Ψωμιάδη πρόεδρος της APSON ΕΚΕ και εμπνευστής του μηχανισμού ΕΚΕ παρουσίασε αναλυτικά όλα τα στάδια του επιχειρηματικού εργαλείου ‘Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας’, με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για κάθε εταιρεία προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί της στόχοι. Και ο κος Πέντσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΟΗΕ   μας μετάφερε την εμπειρία του από το εξωτερικό σχετικά με την ΕΚΕ και τις τοπικές κοινωνίες με ιδιαίτερη αναφορά το Δήμο Γενεύης. Τόνισε ότι στη Γενεύη δεν αποτελεί μία ελιτίστικη αντίληψη επικοινωνιακού χαρακτήρα που απορρέει από φιλανθρωπική διάθεση, αλλά αποτελεί οργανικό κομμάτι της πολιτικής του δήμου και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιχειρήσεων, δήμου, πολιτών, οργανισμών. Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Καρπέτας πρωτοπορεί και αξιοποιεί τη δυναμική των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή «ενδιαφέρον» στα όρια του δήμου, οργώνοντας και υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο δράσεων ΕΚΕ μέσω του συγκεκριμένου καινοτόμου εργαλείου.

Οι παριστάμενοι στην εκδήλωση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σχετικά με την πρωτοβουλία του Δημάρχου ενθαρρύνοντάς τον ότι σε επόμενα βήματα θα βρίσκονται κοντά σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρηματικότητας.