Επιστροφή

Τηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠ                  05/03/2021

 

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που απευθύνεται για υποθέσεις στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μεταμόρφωσης, όπως  και για να κλέισει τηλεφωνικό ραντεβού, σας κοινοποιούμε τους αριθμούς τηλεφώνων των υπαλλήλων του ΚΕΠ:

Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ Αναστασία Καψιμάλλη                                  2132014315

Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης Γεώργιος Παργανάς     2132014316

Υπάλληλος ΚΕΠ Γεώργιος Τζωρτζακάκης                                                      2132014317

Υπάλληλος ΚΕΠ Μαρία Ίσαρη                                                                       2132014312

Υπάλληλος ΚΕΠ Μαρία Γιάνναρου                                                                2132014313

Υπάλληλος ΚΕΠ (εσωτ. Ανταπόκριση) Ελένη Κουκούλη                             2132014314

 

Δέχονται αιτήματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο : d.metamorfoseos@kep.gov.gr