Επιστροφή

Σύσκεψη Εργασίας της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωναϊού

Μεταμόρφωση, 16 Μαρτίου 2020

Δήμος Μεταμόρφωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Σύσκεψη εργασίας της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωναϊού.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, Στράτου Σαραούδα, σύσκεψη εργασίας της "Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης και των Υπηρεσιών του για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωναϊού" (συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 6188/11-3-2020 Απόφαση Δημάρχου), με τη συμμετοχή των αρμοδίων Αντιδημάρχων, των επικεφαλής των Διευθύνσεων του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και της διοίκησης του Τοπικού Ιατρείου Μεταμόρφωσης και του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ) Ν. Φιλαδέλφειας.

Κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν αναλυτικά όλες οι προληπτικές δράσεις οι οποίες έχουν ληφθεί έως και σήμερα, η κατάσταση σήμερα, ενώ διαμορφώθηκε επιχειρησιακό σχέδιο και αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων.

 

Σημείωση: Θα ακολουθήσουν δελτία τύπου/ενημερώσεις ανά προληπτικό μέτρο.