Επιστροφή

Συνεργασία του Δήμου Μεταμόρφωσης με το Ινστιτούτο Prolepsis για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ατόμων Τρίτης Ηλικίας