Επιστροφή

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ " ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ"

 

Ποια θεωρείτε ως τα σημαντικότερα προβλήματα στον Δήμο σας, για τα οποία θα ξεκινήσετε να αναζητείτε λύσεις από την πρώτη μέρα που θα αναλάβετε τη διοίκηση;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Ως σημαντικό πρόβλημα – πρόκληση για τον Δήμο και την πόλη της Μεταμόρφωσης θεωρώ τη συνολική αναμόρφωση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομικής ζώνης.

Οι λύσεις, σε βασικούς άξονες, είναι δρομολογημένες και πολλές αγγίζουν το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρω:

  • Η απόκτηση του Ο.Τ.33 (Κτήμα Κουτσουμπέλη), έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων και η πολυδιάστατη αξιοποίησή του (Ιστορική, Μουσειακή, Πολιτιστική και Αναπτυξιακή), συνδυαστικά μάλιστα με την ανέγερση σχολικού κτηρίου και την αξιοποίηση του έκτασης 13,8 στρεμμάτων γειτονικού ακινήτου της ΚΤ.ΥΠ., μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό για την αλλαγή τοπίου στην καρδιά της πόλης.

  • Η ανάδειξη του Λόφου Νέμεσης (Δηλαβέρη), με την επικείμενη διάνοιξη ολόκληρου του μετώπου επί της Λεωφόρου Τατοΐου, θα αλλάξει εικόνα στον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης.

  • Μείζονος σημασίας παρέμβαση είναι η απόκτηση από τον Δήμο του 393αΟ.Τ. (κτήμα Λαμπάκη-Κουμπούρη), που έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη δημιουργία ενός δικτύου μεγάλων δημοτικών χώρων, που θα δώσουν άλλη μορφή και εικόνα στην πόλη.

  • Το προς υλοποίηση σχέδιο συμπληρώνεται με μια σειρά δρομολογημένες διανοίξεις βασικών δρόμων για την κυκλοφορία, την αισθητική και τη λειτουργία της πόλης (Παπαδιαμάντη, Σωκράτους, Χαλκιδικής, Πεντέλης και Βουλγαροκτόνου κ.τ.λ.).

Σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής ζώνης, επιταχύνεται η πράξη εφαρμογής στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και επίκειται ιδιωτική επένδυση της τάξης των περίπου 100 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Αυτά αποτελούν τη βάση για ένα άλμα προς τα εμπρός, μια λαμπρή προοπτική, που ασφαλώς θα εμπλουτίζεται και θα συμπληρώνεται.

Με δεδομένη τη διαρκή περικοπή πόρων από το κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από ποιες συγκεκριμένες πηγές θα αναζητήσετε χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Πέρα από την αξιοποίηση των ιδίων πόρων, χάρις στην οποία μπορέσαμε να δρομολογήσουμε τα προαναφερόμενα, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας - απέναντι στην οποία έχουμε ισχυρές, βάσιμες και δίκαιες αξιώσεις - το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Πράσινο Ταμείο και κάθε προσφερόμενο, κατά περίπτωση, χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ως βασικά ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες προβάλλονται συνήθως η καθαριότητα, το πρόβλημα κυκλοφορίας – στάθμευσης και η ασφάλεια. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθείτε σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Το επίπεδο της καθαριότητας στον Δήμο, κατά γενική παραδοχή, κρίνεται ικανοποιητικό.

Το πρόβλημα της στάθμευσης μπορεί να λυθεί μόνο με την εξεύρεση χώρων και τη δημιουργία θέσεων. Οι ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και καθυστέρηση, θα γίνουν με την ολοκλήρωση του υπό εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ), που θα συνδυαστεί με την ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη.

Για τα προβλήματα ασφάλειας έχει εκπονηθεί μελέτη και δημοπρατείται η ανάθεση υπηρεσιών ασφάλειας σε εταιρεία security, που θα συνεργάζεται και θα ενισχύει την Αστυνομία.

Τέλος, έχει αποφασισθεί και δημοπρατείται συνολική αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού από τεχνολογία LED (παράδειγμα η οδός Τατοΐου).

Στις περισσότερες πόλεις του εξωτερικού η ψηφιακή εποχή είναι ήδη παρούσα. Στον δικό σας Δήμο πώς θα επιχειρήσετε να εντάξετε τη σύγχρονη τεχνολογία στην καθημερινότητα, ώστε να διευκολύνετε τη ζωή των συνδημοτών σας;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Ο Δήμος μας βρίσκεται σε συγκριτικά υψηλό επίπεδο από πλευράς ψηφιακής τεχνολογίας και στόχος είναι η ολοκληρωτική μετατροπή του σε ψηφιακό Δήμο.

Η δυνατότητα διοίκησης των Δήμων την επόμενη μέρα είναι δεδομένο ότι θα απαιτήσει ευρύτερες συνεργασίες. Σε ποια βάση και με ποια προαπαιτούμενα είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε συνθέσεις με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις του Δήμου σας;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Η διοίκηση των δήμων την επόμενη δημοτική περίοδο θα είναι πραγματικά δύσκολη. Το διαλυτικό, εκφυλιστικό και διαβρωτικό εκλογικό σύστημα της απλής… παραλογικής, που επιβλήθηκε, θα οδηγήσει πολλούς δήμους και περιφέρειες σε διοικητική παράλυση, άγριους προσωπικούς υπολογισμούς, εκβιασμούς και συναλλαγές. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι πολίτες και να αναδείξουν ισχυρές διοικήσεις, για να εξουδετερώσουν τους κινδύνους.

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τον Δήμο μας δεν παρατηρούνται εκφυλιστικά φαινόμενα, με πληθώρα συνδυασμών.

Δική μας επιδίωξη και αντίστοιχη έμφαση στην προεκλογική μας εκστρατεία, θα είναι η αυτοδυναμία. Το δίλημμα τίθεται αντικειμενικά και υποχρέωσή μας είναι να το αναδείξουμε. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμα των εκλογών και τα λοιπά χαρακτηριστικά του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίσουν τις ενδεχόμενες συνεργασίες.

Τι θα απαντούσατε σε έναν ψηφοφόρο του Δήμου σας που θα σας ρωτούσε γιατί να ψηφίσει τον δικό σας συνδυασμό στις προσεχείς εκλογές;

Μιλτιάδης Καρπέτας: Οι δημότες θα κάνουν την επιλογή τους, αξιολογώντας και κρίνοντας τη μέχρι σήμερα πολιτική μας, τους τρόπους, το ήθος, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά μας. Βρισκόμαστε οκτώ – δύσκολα από κάθε άποψη – χρόνια στη διοίκηση του Δήμου και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Εμείς θα περιοριστούμε σε δύο μόνο σημεία:

Να ενημερώσουμε για ό,τι έγινε και ό,τι έχει δρομολογηθεί και να επισημάνουμε τους προδιαγραφόμενους κινδύνους από το παράλογο, ανερμάτιστο εκλογικό σύστημα.

Τα υπόλοιπα εναπόκεινται στην κρίση των πολιτών…