Επιστροφή

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχώρησε, την Τετάρτη 6/3/2019, στη σύναψη της υπ΄ αριθμόν 5778/2019 σύμβασης ποσού 64.671,95 € με την Ένωση Γραφείων Μελετών Δ. Ευαγγελίδης-Γ. Λυμπερόπουλος Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΝΔΕ”, DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο “DENCO TRANSPORT ΕΠΕ” και Θεοδούλη  Μωυσιάδη για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» (ΣΒΑΚ), ώστε να καθοριστούν οι πολιτικές, τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, µε χρονικό ορίζοντα 15 ετών. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με την υπ’ αριθμόν 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Μεταμόρφωσης, ποσό ίσο με 35.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο μέσω του άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016». Το υπόλοιπο ποσό των 29.671,95 € θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους. 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Μεταμόρφωσης φιλοδοξεί να συνδέσει το Εμπορικό και Ιστορικό κέντρο της πόλης με τους δημόσιους χώρους, τις πλατείες, τις παιδικές χαρές και τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή τους σημαντικούς χώρους άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού κλπ, να εξασφαλίσει την άνετη και ασφαλή μετακίνηση για όλους με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και να συνδέσει τις Πολεοδομικές ενότητες με τον Προαστιακό Σταθμό. Τέλος, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το αυξημένο πρόβλημα στάθμευσης στην περιοχή του Προαστιακού Σταθμού και του Εμπορικού και Ιστορικού Κέντρου.

Ενδεικτικά, τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει η υιοθέτηση και εφαρμογή του ΣΒΑΚ του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι:

1. Διαχείριση κινητικότητας

2. Διαχείριση Στάθμευσης

3. Πεζή μετακίνηση 

4. Μετακίνηση με ποδήλατο

5. Δημόσιες Συγκοινωνίες

6. Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών

7. Αστικός Σχεδιασμός

8. Χρήση οχημάτων και νέων τεχνολογιών

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ, προβλέπεται να ορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή συναντήσεων διαβούλευσης, ώστε να ενημερωθεί η τοπική κοινότητα για τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας, να συντονιστούν όλα τα εμπλεκόμενη μέρη, να γίνει αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και να προταθεί δέσμη μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων που θα τεθούν.

Στη διαβούλευση απαιτείται η συμμετοχή όλων των φορέων που δρουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη καθώς και των κατοίκων. Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων μας, ώστε να αναπτυχθεί «Το κοινό όραμα για το μέλλον της Μεταμόρφωσης»!

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέεται εξ αντικειμένου με την οριστικοποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, η οποία έχει εκπονηθεί  από τον ίδιο ανάδοχο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για έγκριση από το Δημ. Συμβούλιο. Κρίθηκε όπως ότι η εκπόνηση του ΣΒΑΚ και ο συσχετισμός του με τη συγκοινωνιακή μελέτη, θα συμβάλει στην εξερεύνηση των καλύτερων δυνατών λύσεων και επιλογών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΝΑΣ