Επιστροφή

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ψυχολογικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη της τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του ιού στην κοινότητα θα παρέχει την υλοποίηση των συνεδριών της Ψυχολογικής Υποστήριξης Εφήβων και της Συμβουλευτικής Γονέων για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους είτε τηλεφωνικά είτε με τηλεδιάσκεψη (Skype). 

Οι  υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους δημότες.

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο κ. Χαριτωνίδου Αφροδίτη, στο τηλέφωνο 210.2831.133 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 έως 15.00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (a.xaritonidou@metamorfossi.gr).