Επιστροφή

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος από την Κοινωφελή Επιχείρηση Μεταμόρφωσης

Μεταμόρφωση, 22 Ιανουαρίου 2020

Δήμος Μεταμόρφωσης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Μεταμόρφωσης οι Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 (ώρα 15:00) για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στην:

1) λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων και αναλυτικά για τη διδασκαλία, τον συντονισμό & την επιμέλεια αυτού στις επετειακές & πολιτιστικές εκδηλώσεις.

2) λειτουργία Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου  και αναλυτικά για τη διδασκαλία, τον συντονισμό & την επιμέλεια αυτού στα πλαίσια της πολιτιστικής επιμόρφωσης  και της αναβάθμισης ποιότητας ζωής των νέων δημοτών.

3) λειτουργία εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών διαδραστικών εργαστηρίων για παιδιά και αναλυτικά για τη διδασκαλία, τον συντονισμό & την επιμέλεια αυτών στα πλαίσια της πολιτιστικής επιμόρφωσης  και της αναβάθμισης ποιότητας ζωής των νέων δημοτών.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.