Επιστροφή

Προληπτικά τεστ του ΕΟΔΥ στην Κοινωνική Υπηρεσία και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Μεταμόρφωση, 12 Νοεμβρίου 2020

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

και Προαγωγής της Δημοσίας Υγείας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος και στα πλαίσια της ιχνηλάτησης επιβεβαιωμένου κρούσματος στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέφθηκε σήμερα κατ΄ οίκον όλες τις πιθανές επαφές του.

Σήμερα, επίσης, πραγματοποιήθηκαν προληπτικά τεστ σε εργαζομένους στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.