Επιστροφή

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

« ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ »

Στο Δήμο Μεταμόρφωσης έχουν ήδη πιστοποιηθεί δεκαεννέα παιδικές χαρές ως συμμορφούμενες στη σχετική νομοθεσία από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης την TUVHELLAS.

 Στοχεύοντας στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παιδικών χαρών προχωράμε το προσεχές διάστημα στη διαδικασία αντικατάστασης των δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές που βρίσκονται επί των οδών Ιερού Λόχου & Μακαρίου Ο.Τ.91, στη πλατεία Πολυκανδριώτη επί των οδών Τατοϊου και Κοραή Ο.Τ.192α, στη πλατεία Δημοκρατίας επί των οδών Δήλου και Καποδιστρίου Ο.Τ. 202, επί των οδών Σάμου και Διός Ο.Τ.281, στο λόφο Δηλαβέρη Ο.Τ.294, επί των οδών Πεύκων και Αρκαδίου Ο.Τ.373 και στην πλατεία Πέτρουλα επί των οδών Αντιγόνης και Δήμητρας Ο.Τ.381, ώστε όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου να διαθέτουν πλέον καινούργια δάπεδα ασφαλείας.

Καθόσον όμως αντιμετωπίζουμε συχνά φθορές από κακή χρήση των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας αλλά και λόγω της έκθεσης των παιδικών χαρών στις καιρικές συνθήκες, προβαίνουμε σε σύναψη σύμβασης υπηρεσιών ελέγχου και επισκευών τους ώστε να ελέγχονται σε σταθερή και περιοδική βάση και να συντηρούνται άμεσα και γρήγορα οι φθορές που θα παρατηρούνται.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΜΑΡΙΑ Δ.  ΛΥΜΠΕΡΗ