Επιστροφή

Μεγάλη οικονομία από τα ισοθερμικά στο Κολυμβητήριο

 

Μεταμόρφωση, 12/02/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ : Μεγάλη οικονομία από τα ισοθερμικά στο Κολυμβητήριο


Το Σεπτέμβριο του 2013 ο Δήμος Μεταμόρφωσης προμηθεύτηκε ισοθερμικά καλλύματα για το νερό της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, τα οποία συντελούν στην εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας του Φυσικού Αερίου. Η δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανήλθε στο ποσό των σαράντα εφτά χιλιάδων τριακόσιων πενήντα ευρώ (47.350,00€). Η απόσβεση της συγκεκριμένης δαπάνης πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις μόλις μήνες.

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας της κατανάλωσης του φυσικού αερίου κατά τους μήνες Ιανουάριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για τα έτη 2012 - 2013 και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους:

ΕΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2012

45.423,00€

31.284,00€

41.950,00€

2013

45.955,00€

18.550,00€

27.922,00€

2014

22.283,00€

--------------

-------------

Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκάλεσε το σκέπασμα του νερού της πισίνας, αγγίζει σε ποσοστό το 40-50% και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους το ξεπερνάει.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμος Μεταμόρφωσης