Επιστροφή

Κατασκευή αγωγών ομβρίων περί της οδού Θεοτοκοπούλου και Δημοκρίτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ»

 

Δημοπρατήθηκε 15 Φεβρουαρίου και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων περί της οδού Θεοτοκοπούλου και Δημοκρίτου»,  σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Δ10 και επικαιροποιήθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης.

Το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται μετά την ανάδειξη του  οριστικού μειοδότη (αναδόχου) και με την ολοκλήρωση του αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η αντιπλημμυρική  προστασία  της πόλης.  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 ΓΙΑΝΝΗΣ      ΜΑΝΑΝΑΣ