Επιστροφή

Κάλεσμα για συμμετοχή σε δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Μεταμόρφωση, 27 Φεβρουαρίου 2020 

Τμήμα Πολιτισμού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανακοίνωση – κάλεσμα σε Σχολές και Ομάδες Χορού, Ρυθμικής και Ακροβατικού Χορού για συμμετοχή σε δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού. 

 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης (Τμήμα Πολιτισμού) σχεδιάζει δράσεις με θέμα τον Κλασσικό και Σύγχρονο  Χορό στα τέλη Απριλίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού (29 Απριλίου).  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου στο τηλ. 213 2012975 από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 9.00 -14.30).  

Η τελική μορφή και ο χώρος/οι πραγματοποίησης της/των δράσης/σεων  θα διαμορφωθεί αναλόγως των συμμετεχόντων  και της αισθητικής κατεύθυνσης των χορογραφιών. 

Η υλικοτεχνική υποδομή (ηχητικά & φωτισμός) θα εξασφαλισθεί από τον Δήμο Μεταμόρφωσης.