Επιστροφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης/07/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

'Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 και του αρθ. 56 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/11-06-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 56/τ.Α΄).

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 309495/21-06-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της Β1 Εκλογικής Περιφέρειας Βόρειου Τομέα Αθηνών για τις Γενικές   Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 , όπως αυτή τροποποιήθηκε, διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 339284/01-07-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής στην οποία περιλαμβάνονται και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας όπως ορίστηκαν με τις σχετικές αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ