Επιστροφή

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

   Με τις διατάξεις των άρθρων 110-119 του Ν. 4611/19, που άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (17-5-2019), νομοθετήθηκαν ευεργετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα.

    Τα χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν, θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί ή να βεβαιωθούν εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2019.

    Οι ενδιαφερόμενου οφειλέτες πρέπει μέσα στη δίμηνη προθεσμία, να καταθέσουν σχετική αίτηση προς την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ώστε να βεβαιωθούν οι  τυχόν αβεβαίωτες οφειλές τους και να μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Νόμου, που προβλέπονται από το άρθρο 110.

    Η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στην κατά περίπτωση επιλεγόμενη από τον οφειλέτη ρύθμιση, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

    Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση βεβαίωσης τυχόν αβεβαίωτων  οφειλών, μπορεί να περιλαμβάνεται και το αίτημα για ρύθμιση.

    Για τους όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθμίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ανατρέξουν στις προαναφερόμενες διατάξεις του Νόμου 4611/2019 ή να ζητήσουν σχετική πληροφόρηση από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

    Εφίσταται η προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών και συνιστάται να αποφεύγεται η εξάντλησή τους, προς αποφυγή συνωστισμού τις τελευταίες ημέρες, που θα δυσκόλευε την γρήγορη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 

O   Δήμαρχος

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας