Επιστροφή

Γνωστοποίηση μητρώο αρρένων 2017

Γνωστοποίηση 

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993 Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «περί μητρώων αρρένων», ότι από 13 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουνίου 2018, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα, στο ΚΕΠ δήμου Μεταμόρφωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που νεννήθηκαν το έτος 2017 του δήμου Μεταμόρφωσης που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενο του καταλόγου.