Επιστροφή

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μας ενημερώνει πως εφεξής επιτρέπεται και η χρήση αποδυτηρίων με τους όρους

Με το από 22.06.2021 έγγραφό της με τίτλο

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19»

η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μας ενημερώνει πως εφεξής επιτρέπεται και η χρήση αποδυτηρίων με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στην περ. 13 του ανωτέρου εγγράφου. 

Παρ.13 Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων (από αθλητές και αθλούμενους) στις οργανωμένες

αθλητικές εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις και αγώνες με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• παρουσία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων,

• χρήση του 50% της δυναμικότητας των κατιονιστήρων (ντους),

• αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας

Ως εκ τούτου από αύριο Τετάρτη 23.06.2021 θα επιτραπεί η χρήση των αποδυτήριων σε όλες τις Αθλητικές μας Εγκαταστάσεις