Επιστροφή

Επισκευή και λειτουργία του ειδικού οχήματος-πλυντηρίου κάδων.

Μεταμόρφωση, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Αντιδημαρχία 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τέθηκε από χθες σε λειτουργία το εποχούμενο κάδοπλυντηριο του Δήμου Μεταμόρφωσης. Ο σχεδιασμός είναι να πλένει τους κάδους μια φορά το μήνα και να διατηρείται η πόλη καθαρή. Μάλιστα σύντομα μέσα από ειδικό αυτοκόλλητο επιθεώρησης που θα τοποθετείται στον κάδο,  ο πολίτης θα γνωρίζει ποτέ ακριβώς πλύθηκε ο κάδος.