Επιστροφή

Επιμορφωτικό εργαστήριο για την αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                 

Κορίνθου 21, Τ.Κ.: 14452                                                                                                                  

Τηλέφωνο: 210-28.31.133                                                                                                   

Πληροφορίες: Σοφία Μιχαλομανωλάκη

E-mail: s.michalomanolakh@metamorfossi.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης και η διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση Α21 πραγματοποίησαν -μεσω τηλεδιάσκεψης- με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα την αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Στην εκπαίδευση  συμμετείχαν  επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών, κέντρων κοινότητας και συμβουλευτικών σταθμών όμορων δήμων.  

Η εκδήλωση είχε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή και τέθηκε ένα πρώτο βήμα δικτύωσης και συνεργασίας για το μείζον κοινωνικό θέμα της εμπορίας ανθρώπων.