Επιστροφή

Επείγουσα Ανακοίνωση για εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πιθανολογείται η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 16/11/2017, με ενδεχομένως επικίνδυνες συνέπειες.

Εν όψει της πιθανότητας σχετικών κινδύνων, επιβάλλεται:

1.    Ολόκληρο το προσωπικό του Δήμου να βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναμονή, μεανοικτά τα τηλέφωνα, για το ενδεχόμενο να χρειαστούν οι υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης και ανάγκης.


2.    Όλος ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός και το σύνολο του προσωπικού  της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, και  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό) οι οποίες θα συντονίζονται από τους υπευθύνους  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και θα βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα για κάθε επέμβαση, που θα απαιτηθεί.


3.    Οι δημότες και κάτοικοι, προτρέπονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι προετοιμασμένοι για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κάθε δυσμενούς ενδεχομένου, τόσο για την προστασία των ιδίων και των περιουσιακών τους στοιχείων όσο και για τη συμβολή τους σε συλλογική δράση, αν απαιτηθεί.

                                                                 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

1509 Γραμμή του Δημότη

2132012900 τηλ. Κέντρο

2132012909 2102812081 Καθαριότητα

2132012945  Τεχνικοί

2102838820 Αμαξοστάσιο δήμου

6957213841 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Χειμώνας Ευάγγελος

6940940005 Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Κολοβός Κων/νος

112 τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Πολιτική Προστασία