Επιστροφή

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ


 Από 10 Μαΐου έως και 30  Μαΐου οι Παιδικοί – Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί θα δέχονται ΑΙΤΗΣΕΙΣ εγγραφών για την περίοδο 2018-2019.
Τα παιδιά τα οποία  θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 5 ετών φοιτούν υποχρεωτικά στα Νηπιαγωγεία.
Για τη σχολική περίοδο 2018-2019 δεν θα εφαρμοστεί η διετής υποχρεωτική εκπαίδευση για το Δήμο Μεταμόρφωσης. Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί σε βάθος τριετίας υποχρεωτικά σε όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης.
Τα νήπια που επανεγγράφονται συμπληρώνουν εκ νέου αίτηση καθώς και όλα τα δικαιολογητικά.
Το έντυπο της αίτησης και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία θα χορηγούνται είτε από τους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς  είτε από το Πρωτόκολλο του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου , Δημαρχείο Μεταμόρφωσης, στο ισόγειο δεξιά) και θα κατατίθενται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου είτε πρόκειται για νέα εγγραφή είτε για επανεγγραφή.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των εγγράφων και ενημέρωσης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου:

www.metamorfossi.gr στην υποενότητα Υπηρεσίες του Δήμου – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής .


Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Επίσης αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες θα απορρίπτονται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ