Επιστροφή

Eνημερωτική ημερίδα την Δευτέρα, 24/11 & ώρα 18:30 για το «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο Δήμος Μεταμόρφωσης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τους Δημότες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του Δήμου,  την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Λητούς & Κύμης, Τ.Κ.14451-Μεταμόρφωση) με θέμα:

 «Το νέο μοντέλο κοινωνικής φροντίδας του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Άξονας Προτεραιότητας 04 - «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Αττική» του Ε.Π. «Αττική»), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας και παρακολούθησης ατόμων/ευπαθών ομάδων (ασθενών, ηλικιωμένων μοναχικών ατόμων, ΑΜΕΑ) που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν, εκτός από στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου, εκπρόσωποι της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Γραμμή Ζωής» καθώς και στελέχη της εταιρείας «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» που είναι η Ανάδοχος του έργου.

ο Δήμος έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στην υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων όπως ασθενείς, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο.

Απευθύνεται σε δημότες οι οποίοι ανήκουν στις  ευπαθείς ομάδες  (ασθενείς, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, ΑΜΕΑ). Οι περισσότεροι ωφελούμενοι - Δημότες θα είναι αυτοί που ήδη κάνουν χρήση των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Οι χρήστες - ωφελούμενοι  στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

Μέσω του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου να έχουν άμεση πληροφόρηση τόσο ατομικά όσο και συγκεντρωτικά για θέματα που αφορούν όλους τους εξυπηρετούμενους πολίτες του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι»  και όχι μόνο.

Αυτό θα επιτευχθεί με φορητούς υπολογιστές που θα προμηθευτεί ο Δήμος στο πλαίσιο του προγράμματος (έργου) και θα έχουν άμεση σύνδεση με τα κεντρικά συστήματα του Δήμου.

 I. Σε ασθενείς, ηλικιωμένους, μοναχικά άτομα, ΑΜΕΑ θα δοθούν:

α. 50 συσκευές ανίχνευσης πτώσης και κουμπί πανικού.

Συγκεκριμένα ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να καλεί βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού (κουμπί πανικού) όταν χρειαστεί άμεση βοήθεια όπως πχ. σε περίπτωση πτώσης λόγω αδιαθεσίας, εμφράγματος κλπ. ή σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος.

Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται σε 24ωρη βάση θα ειδοποιείται το ΕΚΑΒ και ένας άμεσος ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε να παρασχεθούν αυτά που απαιτούνται στους χρήστες.

β. 25 συσκευές μέτρησης πίεσης και 25 συσκευές μέτρησης βάρους

Με τις συσκευές αυτές δίνεται η δυνατότητα όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση της πίεσης και του βάρους να καταχωρείται το αποτέλεσμα στο μηχανογραφικό σύστημα και σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των ορίων της πίεσης και βάρους, να ενημερώνεται ο υπάλληλος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  αλλά και η Υπηρεσία, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον πολίτη.

II. Σε δημότες που πάσχουν από άνοια - Αλτσχάϊμερ  θα δοθούν 10 συσκευές εντοπισμού θέσης:

Σε κάθε  έναν σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας θα οροθετηθεί ένας κύκλος, μέσα στον οποίο επιτρέπεται να κινείται ο ηλικιωμένος. Στην περίπτωση που ο ηλικιωμένος θα απομακρυνθεί από τα όρια που του έχουν οροθετηθεί, θα εντοπισθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα ο συγγενείς ή η υπηρεσία για να βρεθεί και να επανέλθει στην οικία του.

Με τη χρήση GPS θα είναι δυνατή η προβολή του ατόμου σε γεωγραφικό χάρτη μέσω διαδικτύου και η αποστολή ειδοποίησης σε περίπτωση απομάκρυνσης από συγκεκριμένα όρια.

Υπηρεσία 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης

Για την υποστήριξη της αδιάλειπτης 24ώρης λειτουργίας της υπηρεσίας τηλεβοήθειας - τηλεϋποστήριξης με τη χρήση των εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος, ο Δήμος Μεταμόρφωσης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ», τον Εθελοντικό Οργανισμό (ΜΚΟ) «Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι».

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος, το προσωπικό του οποίου αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) αναλαμβάνει την 24ωρη υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης που αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές για την υλοποίηση του έργου «Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτό.